Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG Το Autobid.de είναι εμπορικό σήμα της Auktion & Markt AG

Υπηρεσίες

Πλήρης γκάμα υπηρεσιών.

Notifications

Benachrichtigungscenter

Welcome in our new notification center

In connection with the new global navigation bar, which appears on all our portals at the same place in our header, we have introduced the notification center (notification center).

In the menupoint with the "bell" all important notifications come together at a central point.

Settings

In Myautobid.de menu point "My customer profile“ -> "Notification options" various notifications can be activated/deactivated easily and clearly.

All notifications at a glance.

Always be up to date, no matter when you log in.

Everything can be adjusted quickly and easily in your customer profile.

Desktop Benachrichtigungen

Arrange to be informed immediately about all the current status reports on your desktop.

Installed on your browser in just a few steps, you will never miss another status report. We will send you a message as a brief notification on your desktop.  They will always be displayed in the foreground regardless of which program you are using.

Never miss another vehicle and always be up to date despite your other tasks.

The number of status reports can vary.

Installation

After calling up our website www.autobid.de

Chrome: A prompt will appear in the top left of the browser. Click on "Allow" there – the notifications are already activated.

Firefox: A prompt will appear in the top left of the browser "Should desktop notifications from www.autobid.de be displayed? Select the setting "always ".

Settings

Im Myautobid.de menu point "My customer profile“ -> "Notification options" various notifications can be activated/deactivated easily and clearly.

1. Die Desktop Benachrichtigungen funktionieren in Chrome und Firefox in allen Versionen die Html 5 Benachrichtigungen unterstützen.

2. Benachrichtigungen zulassen auf autobid.de3. autobid.de must be opened in a tab in your browser. However this can be in the background or hidden.

Για αναζήτηση οχημάτων, θα ανακατευθυνθείτε σε μια οθόνη αναζήτησης στο www.autobid.de.

Αξιότιμε Συνεργάτη,
Προκειμένου να είστε σε θέση να υποβάλετε προσφορές σε αυτήν την πύλη δημοπρασιών, θα πρέπει να εγγραφείτε στο Autobid.de (χωρίς καμία χρέωση και καμία δέσμευση).

Θα μεταφερθείτε τώρα στη φόρμα εγγραφής.